fptl.net
当前位置:首页 >> 道德经揣而棁之读音 >>

道德经揣而棁之读音

揣拼音: [zhuī] [释义]:捶击 棁拼音:[zhuō] 棁_百度汉语 [释义] 梁上的短柱。

我爱痕迹204 | :你好。 【道德经】 第九章 持而盈之,不如其已;揣而锐之,不可长保。金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎。功成身退,天之道也。 [译文] 执持盈满,不如适时停止;显露锋芒,锐势难以保持长久。金玉满堂,无法守藏;如果富...

《道德经》中“揣而棁之”的读音是zhuī ér tuō zhī。 1、《道德经》简介 《道德经》是春秋时期老子(李耳)的哲学作品,又称《道德真经》、《老子》、《五千言》、《老子五千文》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,为其时诸子所共仰,是道家...

基拉585:你好。 chí ér yíng zhī bù rú qí yǐ 持 而 盈 之,不 如 其 已; chuǎi ér ruì zhī bù kě cháng bǎo 揣 而 锐 之,不 可 长 保。 jīn yù mǎn táng mò zhī néng shǒu 金 玉 满 堂,莫 之 能 守 ; fù guì ér jiāo zì yí qí jiù 富 贵 ...

意思是:贪得无厌的人,要适可而止。显露锋芒,锐势难以保持长久。 出处是《道德经》--第九章 第九章 : 持而盈之,不如其已;揣而锐之,不可长保。金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎。功成身退,天之道也。 [译文] 执持盈满,不如适时停...

第一章 道可道,非常道。名可名,非常名。 无名天地之始,有名万物之母。故常无欲,以观其妙; 常有欲,以观其徼。 此两者同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。 第二章 天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,...

马王堆汉墓帛书本《道德经》解读易亚苏上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。上德无为,而无以为也。上仁为之,而无以为也。上义为之,而有以为也。上礼为之,而莫之应也,则攘臂而扔之。故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fptl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com